Komornik Sądowy Tomasz Szymendera właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu obejmującego wszystkie dzielnice miasta Zabrze:
POL Zabrze dzielnice labels

 1. Biskupice
 2. Centrum Południe
 3. Centrum Północ
 4. Grzybowice
 5. Guido
 6. Helenka
 7. Kończyce
 8. Maciejów
 9. Makoszowy
 10. Mikulczyce
 11. Osiedle Mikołaja Kopernika
 12. Osiedle Młodego Górnika
 13. Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
 14. Pawłów
 15. Rokitnica
 16. Zaborze Północ
 17. Zaborze Południe
 18. Zandka

Ponadto Komornik Sądowy Tomasz Szymendera na wniosek wierzyciela jest uprawniony stosownie do treści art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terytorium całego kraju, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.