Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

pozyskiwanie danych o nieruchomościach dłużników za pośrednictwem zapytań wysyłanych i odbieranych drogą elektroniczną