Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

pozyskiwanie danych o dłużnikach prowadzących działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej