Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

sprawdzenie aktualnych adresów dłużnika za pośrednictwem bazy danych adresowych i numerów PESEL (dostęp elektroniczny)