Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (wersja 2)

system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną