Elektroniczny Krajowy Rejestr Zastawów

dokonywanie zapytań do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji Rejestru Zastawów drogą elektroniczną