OGNIVO 2

system elektronicznej komunikacji z bankami, umożliwiający szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika (wersja 2)