http://Co%20może%20zająć%20komornik%20sądowy?
Co może zająć komornik sądowy?
Co jest wyłączone spod egzekucji? Co odróżnia komornika sądowego od windykatora? Czytaj więcej...
BLOG
http://Uprawnienia%20komorników.
Uprawnienia komorników.
Czy komornik może np. wejść do mieszkania dłużnika? Czy potrzebuje do tego nakazu sądowego? Czytaj więcej...
BLOG
http://Co%20może%20komornik%20sądowy?
Co może komornik sądowy?
Nie tylko pieniądze – w czym jeszcze pomoże Ci komornik sądowy? Czytaj więcej...
BLOG
http://Jak%20napisać%20wniosek%20egzekucyjny?
Jak napisać wniosek egzekucyjny?
Co należy do niego dołączyć? Jakie dokumenty są potrzebne, aby komornik zajął się Twoją sprawą i pomógł wyegzekwować sądowe orzeczenie? Czytaj więcej...
BLOG
Witamy na stronie Komornika Sądowego Tomasza Szymendery

Witamy na stronie Komornika Sądowego Tomasza Szymendery

Strona została przygotowana dla Państwa w celach informacyjnych, aby móc skontaktować się z kancelarią, zapoznać się godzinami przyjęć interesantów oraz uzyskać informacje o aktualnych licytacjach i numerze rachunku bankowego kancelarii. Na naszej stronie znajdziecie Państwo również wiele przydatnych informacji zarówno dla Wierzyciela jak i dla Dłużnika oraz dokumenty do pobrania umożliwiające skuteczne przeprowadzenie egzekucji komorniczej. Jeś...

Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Tomasza Szymendery w swym działaniu nastawiona jest na możliwie wysoki poziom informatyzacji postępowania egzekucyjnego. W tym celu korzystamy z szeregu programów komputerowych usprawniających pracę w kancelarii, cały czas rozbudowujemy także bazę dostępnych źródeł informacji o dłużnikach, obejmującą obecnie następujące rozwiązania, których opisy zamieszczone są poniżej:

  • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  • Krajowa Izba Rozliczeniowa - System OGNIVO 2
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
  • Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczny Krajowy Rejestr Zastawów
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) - zobacz szczegóły