Komornik Sądowy Tomasz Szymendera właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu obejmującego wszystkie dzielnice miasta Zabrze:
POL Zabrze dzielnice labels

 1. Biskupice
 2. Centrum Południe
 3. Centrum Północ
 4. Grzybowice
 5. Guido
 6. Helenka
 7. Kończyce
 8. Maciejów
 9. Makoszowy
 10. Mikulczyce
 11. Osiedle Mikołaja Kopernika
 12. Osiedle Młodego Górnika
 13. Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
 14. Pawłów
 15. Rokitnica
 16. Zaborze Północ
 17. Zaborze Południe
 18. Zandka

Ponadto Komornik Sądowy Tomasz Szymendera na wniosek wierzyciela jest uprawniony stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.