INSTYTUCJE LOKALNE:

Sąd Rejonowy w Zabrzu

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Urząd Miasta Zabrze

Urząd Skarbowy w Zabrzu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Izba Komornicza w Katowicach

 

INSTYTUCJE OGÓLNOPOLSKIE:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sejm RP

Sąd Najwyższy RP

Trybunał Konstytucyjny RP

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – tzw. „e-sąd”

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

POZOSTAŁE:

Serwis Internetowy Krajowej Rady Komorniczej – licytacje komornicze

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – dane firm

Kalkulator odsetek ustawowych

Kiedy dostanę przelew?

Śledzenie przesyłek Poczty Polskiej S.A.